Bedrijven investeringszone Handelskade Dordrecht

Bedrijveninvesteringszone Handelskade verenigt de ondernemers en zet zich in voor de collectieve ambities van alle bedrijven die op het bedrijventerrein Handelskade in Dordrecht gevestigd zijn met als doel een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte.

Om de gemeenschappelijke doelen te bewerkstelligen is de BIZ gesprekspartner van Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Dordrecht, politie, brandweer, etcetera. 

Daarnaast verzorgt de BIZ het parkmanagement op het bedrijventerrein. Alle gevestigde bedrijven kunnen in geval van calamiteiten op het bedrijventerrein een melding doen bij de parkmanager.

© 2024 BIZ Handelskade